Logo

Kinderatelier: Natuureducatie, Creatie, Relaxatie

GROEI laat kleuters en kinderen in kleine groepjes kennismaken met en stilstaan bij het groeiproces in de natuur en in zichzelf.  Ze komen tot rust, groeien in respect voor wat leeft en in het leren kennen en ontplooien van zichzelf. 


GROEI geeft ervaring, kennis en inzicht door om kinderen thuis te brengen bij zichzelf en zich te laten ontwikkelen met respect voor ieders eigenheid. Versterken, aanmoedigen, stimuleren, … om kinderen hun eigen pad te laten volgen.  Hiervoor gebruiken we zo veel mogelijk buitenruimte, de natuur, natuurlijke en recyclagematerialen.  Thema’s als duurzaam omspringen met en kijken naar andere plaatsen in de wereld zijn de rode draad: onze aarde en wijzelf, morgen en overmorgen, hier bij ons en aan de andere kant van de wereldbol. 


Tijdens de BUITEN- en TUINATELIERS leren kinderen voelen, zien, ruiken, ervaren en bewonderen.  In dit proces worden kinderen uitgenodigd om stil te staan bij hun eigen handelen.  Door voeling te krijgen met het groeiproces van de natuur, kunnen zij ook meer thuiskomen bij hun eigen proces.  Zo leren ze rust ervaren in zichzelf. 

In de CREATIEVE GROEI-ATELIERS  stimuleren we innerlijke groei, vertrekkend van een versterkend thema.  Creatieve werkvormen en relaxatie-oefeningen leren de kinderen op een speelse manier hun lichaam voelen, hun zintuigen gebruiken, zich uiten en tot rust komen. Deze ateliers kunnen in groep doorgaan en gereserveerd worden door scholen, jeugddiensten, jeugdbewegingen, organisaties, … .  

Daarnaast kan er een afspraak gemaakt worden voor individuele sessies als ouder of voor je kind in het kader van CREATIEVE KINDERCOACHING.  Deze kortdurende oplossingsgerichte manier van werken helpt je kind (zonder ernstige of psychiatrische problematiek) om thema's waar hij/zij het moeilijk mee heeft aan te pakken vanuit zijn/haar eigen kracht.  Deze sessies kunnen aangevuld worden met bewegingsoefeningen voor het stimuleren van eigen leerproces van je kind.  Voor volgende vragen kunnen ouders en kinderen terecht: moeilijk slapen, leren nee-zeggen, voorbereiding op het eerste leerjaar, faalangst, aanpassing aan het nieuwe schooljaar, coördinatie en motorische stimulering, … /hoe ga ik om met moeilijke eters, hoe breng ik rust in mijn gezin, hoe sta ik sterk als ouder, hoe kan ik mijn kind positief belonen om iets te veranderen, … .

 

Marijke Van Roey

Info www.groei-atelier.be,
0474 63 57 48,
groei-at-telenet.be

<<terug